Pastorala La Naşterea Domnului A Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Понеділок, 04.01.2016 21:33

Pastorala La Naşterea Domnului
A Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene
Preafericitului Onufrie, Mitropolit al Kievului şi a toată Ucraina
Arhipăstorilor, păstorilor, cinului monahal şi tuturor credincioşilor
Bisericii Ortodoxe Ucrainene

„Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru,
Răsărit‐a lumii lumina cunoștinței!”
(Troparul la Nașterea Domnului)

Iubiți în Domnul Arhipăstori, preacucernici părinți și iubitori de Dumnezeu monahi și monahii, scumpi frați și surori și toți dreptmăritorilor creștini ai Bisericii noastre Ortodoxe Ucrainene! Din inimă vă felicit pe Voi cu luminata sărbătoare a Nașterii după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Taina arătării Lui Dumnezeu în trup (1Tim.3,16) a adus lumii și întregii omeniri pacea Dumnezeiască și bunăvoirea Lui Dumnezeu (Lc.2,14).

Astăzi, omenirea duce o viață grea și complicată, de la care radiază disperare și moarte. Amintirile despre măreața Taină a Nașterii Lui Mesia-Hristos în lume ne insuflă o nădejde luminoasă despre viața viitoare plină de bucurie, fericire și frumusețe.

Amintindu-ne nouă că viața pământească este doar un scurt interval de timp, în care omul trebuie să se pregătească pentru veșnicie, Hristos Mântuitorul a venit în lume nu înconjurat de evenimentele furtunoase ale civilizației trufașe, ci în frumusețea nestricăcioasă a simplității și cuviinței omenești, a cărei martori au fost animalele necuvântătoare și păstorii cu inimă curată.

Cu bucurie ne amintim, cum Maica Domnului, Preabinecuvântata Fecioara Maria, negăsind loc în Betleem a plecat în peștera săracă, de lângă oraș, unde se țineau animalele în timp nefavorabil. În acea peșteră s-a săvârșit Taina, care pe parcursul multor milenii era cântată de Prooroci și în care nădăjduia toată omenirea: în peșteră s-a născut Fiul Lui Dumnezeu, Care a venit în lume, să mântuiască omul decăzut.

Peștera din Betleem a devenit locul, unde Cerul s-a unit cu pământul, unde s-a pogorât pe pământ pacea Dumnezeiască și bunăvoirea Lui Dumnezeu. Auzind de la Îngeri vestea, că în peștera din Betleem s-a născut Mesia-Hristos, păstorii s-au grăbit să se închine Pruncului Divin, pe Care l-au aflat culcat în iesle (Lc.2,16). Aici păstorii au povestit totul, ce le-a vestit Domnul despre acest minunat Copil Divin (Lc.2,17).

De Nașterea Domnului se bucura toată natura. Pe cer a apărut o stea minunată pe care au văzut-o Magii înțelepți. Această stea i-a condus de la orientul îndepărtat la Sfântul Prunc Divin, Căruia i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă și s-au închinat Lui ca veșnicului Împărat și Arhiereu, care trebuie să aducă ca jertfă pentru păcatele omenirii pe Sine Însuși (Evr.7,27).

În aceste sfinte zile, fiecare dintre noi, dragi frați și surori, trebuie să caute în sufletul său și să-și pună întrebarea: ce dar aducem noi Mântuitorului și Mesiei? Oare aducem Domnului zilnic rugăciuni (Ps.49,14), care sunt aurul duhovnicesc, oare supunem noi viața legilor Dumnezeiești, care sunt adevărul veșnic (Ps.118,86), care izbăvesc pe om de ocara veșnică (Ps.118,6); oare aducem noi Domnului pocăință de faptele noastre împotriva Poruncilor Lui celor sfinte; oare facem lucruri bune? Dacă omul are aceste fapte, atunci el e fericit, iar dacă nu, atunci suntem datori să ne străduim a le împlini.

Astăzi lumea este plină de contrare și dușmănie. Astăzi viețuim în tulburare și nesiguranță în ziua de mâine. Astăzi, războaiele și zvonurile de războaie, țin în frică popoare întregi (Mt.24,6). Mulți oameni sunt în deznădejde și cred că nimic nu se poate săvârși pentru a îndrepta acest haos universal. În realitate nu este așa. Dacă fiecare dintre noi se va ruga, se va supune pe sine legilor Dumnezeiești; dacă fiecare dintre noi va iubi pe aproapele său, chiar și pe cei ce ne urăsc și dușmănesc împotriva noastră, atunci noi vom contribui la înmulțirea comorii mondiale de bunătate, care va atrage binecuvântarea Lui Dumnezeu peste toată omenirea.

Drept vorbind, trebuie de spus, că astăzi în lume nu sunt mulți oameni, care fac rugăciuni, rabdă pentru Dumnezeu, iartă și iubesc. Dar acest lucru nu este un motiv pentru disperare.

Creștine, chiar dacă nici unul dintre cei ce te-nconjoară nu se va ruga — tu roagă-te; dacă nimeni nu va răbda, ierta și iubi — tu rabdă, iartă și iubește. De ale tale fapte jertfelnice cât de mici, în orice caz, va fi totuși un folos, nu numai pentru sufletul tău, dar și pentru toată lumea.

Astăzi în lume, se vorbește mult despre nediscriminarea omului. În legătură cu aceasta Biserica ne amintește, că dacă este vorba despre păcat, atunci de pe păcat discriminarea, adică limitarea, nu se poate anula, deoarece păcatul este ucigașul omului, și nu se poate de-ai da libertate. Biserica iubește pe om, oricât de păcătos nu ar fi. Biserica nu judecă omul, Biserica judecă păcatul. Noi, creștinii, nu dorim ca păcatul să-l distrugă pe om.

Luați aminte, frați și surori, că Fiul Lui Dumnezeu S-a născut în lume, nu pentru ca să dea libertate păcatului, dar pentru ca să-l distrugă și să dea libertate omului. Încă odată din suflet vă felicit pe Voi, scumpi frați și surori, cu sărbătoarea Nașterii Domnului. Doresc tuturor sănătate, fericire, mântuire și succese în toate faptele Voastre cele bune. Fie ca pacea Lui Dumnezeu și harul Dumnezeiesc să lumineze asupra Patriei noastre și a întregii lume. Fie ca pământul nostru ucrainean să se umple de respect reciproc și dragoste către Dumnezeu și aproapele. Ne vom ruga și vom ierta unul altuia, pentru că Fiul Lui Dumnezeu S-a născut pentru ca să ne ierte și să ne binecuvinteze pe noi pe toți și Lui, Domnului și Mântuitorului nostru, de la noi, mulțumire, slavă, cinste și închinăciune acum și în toți vecii. Amin.

Smeritul
+O N U F R I E
Mitropolit al Kievului și a toată Ucraina
Nașterea Domnului

2015/2016
Kiev

Просмотров: 477