КИЇВ. Очільники Синодальних установ УПЦ на офіційній прес-конференції роз’яснили питання щодо канонічного підпорядкування єпархій УПЦ в Криму (ВІДЕО)

11 березня в Києво-Печерській Лаврі відбулася прес-конференція на тему «Доля єпархій УПЦ у Криму та на сході України».

У зв’язку з тим, що 8 березня 2015 на телеканалі 1+1 у програмі «ТСН. Тиждень» була поширена неправдива інформація про передачу «частини прав і майна двох єпархій УПЦ в Криму Російській церкві», від імені Української Православної Церкви голова Синодального інформаційного відділу УПЦ єпископ Ірпінський Климент прокоментував ситуацію.

«Українська Православна Церква заявляє, що ніколи не приймалося Священним Синодом УПЦ яких-небудь документів, або якихось статутних положень, які б змінювали канонічне підпорядкування єпархій, що знаходяться на півострові Крим. Канонічний статус єпархій, а це Сімферопольска, Феодосіїська і Джанкойська єпархії, такий самий, як і статус усіх інших єпархій, які знаходяться на материковій частині Україні. Єпархії на території Криму знаходяться у прямому підпорядкуванні УПЦ на чолі з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм».

Єпископ Климент, коментуючи ситуацію з так званим «статутом» – текстом опублікованого на деяких інтернет-ресурсах документа, згідно якого випливало, що УПЦ юридично визнала Крим частиною Росії і «здала» їй дві єпархії, зазначив: «Я ці тексти не можу назвати навіть документами, оскільки не знаю про їх походження. На них немає ніяких реєстраційних відміток. Можу сказати лишень, що ті статути, які приймав Священний Синод УПЦ не містять жодного слова з тих речень, які були процитовані у сюжеті».

Владика продемонстрував затвердженні Митрополитом Онуфрієм та прийняті Синодом УПЦ статути Сімферопольської і Феодосіїської єпархій, які засвідчують, що ці єпархії є в канонічному підпорядкуванні Української Православної Церкви, адміністративним осередком якої є Київська Митрополія.

Голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов проаналізував тексти реальних статутів та опублікованого «документа» щодо моментів підпорядкування єпархії, розпорядження майном та коштами. «Текст позбавлений будь-яких ознак документа. Можна допустити, що це якийсь проект, мета якого мені невідома. Дата затвердження цього документа – 3 грудня 2014 року, а справжній статут, який був прийнятий Священним Синодом, затверджений 19 червня 2014 року. Дивно, що через півроку з’являється текст невідомого походження, на підставі якого здійснюють репортажі і заяви. Окремо хотілось би звернути увагу на те, що жодні телеканали не зверталися до Київської Митрополії за коментарями, з проханням надати інформацію, щодо статутів, які дійсні в УПЦ, чи будь-яких питань, пов’язаних з цією справою. У зв’язку з цим ми залишаємо за собою право звернутися до суду», – зазначив отець Олександр.

Також голова юридичного відділу повідомив, що підготовив лист з проханням до каналу 1+1 спростувати неправдиву інформацію щодо Української Православної Церкви та її Предстоятеля.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич додав: «В жодних статутах наших єпархій не передбачається відчуження майна на користь РПЦ, не передбачено грошових відрахувань до Москви. Всі права Кримських єпархій зберігаються в повному об’ємі і вони залишаються в складі УПЦ. Кримські єпископи вибираються і призначаються Священним Синодом Української Православної Церкви і підзвітні Києву».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

положень Статуту Сімферопольської і Кримської єпархії Української Православної Церкви, так званий варіант якого поширювався деякими ЗМІ та тим, що був прийнятий Священним Синодом

 

Так званий «Устав Симферопольской епархии УПЦ», який поширювався деякими ЗМІ після виходу сюжету в новинах на телеканалі 1+1 Статут Симферопольскоїі Кримської єпархії УПЦ прийнятий Священним Синодом УПЦ
 «Редакция устава утверждена 03.12.2014 г.» Решением Священного Синода УПЦ устав принят в новой редакции 19 июня 2014 года (Утвержден Митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием, Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры 19.06.2014)
 1 2. Епархия является каноническим подразделением Украинской Православной Церкви и входит в ее иерархическую структуру. Украинская Православная Церковь не имеет прав юридического лица, является самоуправляемой частью религиозной организации Русская Православная Церковь (другое официальное наименование – Московский Патриархат), именуемой в дальнейшем тексте настоящего Устава – “Русская Православная Церковь”) с правами широкой автономии. Украинская Православная Церковь осуществляет свои полномочия в отношении Епархии через Священный Синод Украинской Православной Церкви и зарегистрированный на территории Украины религиозный административный центр Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (далее  -“Киевская Митрополия”) в лице Митрополита Киевского и всея Украины (Местоблюстителя). 2. Епархия является каноническим подразделением Украинской Православной Церкви и входит в ее иерархическую структуру. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви с правами широкой автономии.
 2 3. Епархия осуществляет свою деятельность в юрисдикции  Русской Православной Церкви в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (далее –“Канонический устав Русской Православной Церкви”), принятым Архиерейским собором  2000 г. (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом об управлении Украинской Православной Церкви, Постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Coбора и Священного Синода Русской Православной Церкви, Священного Синода Украинской Православной Церкви, Указами и Распоряжениями Патриарха Московского и всея Руси, Указами и Распоряжениями Митрополита Киевского и всея Украины, Указами и Распоряжениями Епархиального архиерея, решениями Епархиального собрания и Епархиального совета, а также настоящим Уставом. 3. Епархия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом об управлении Украинской Православной Церкви, Постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Собора, Священного Синода Украинской Православной Церкви, Указами и Распоряжениями Митрополита Киевского и всея Украины, Указами и Распоряжениями Епархиального архиерея, Решениями Епархиального собрания и Епархиального совета, а также настоящим Уставом.
 3 8. Епархия имеет бланк (штамп) и печать со своим полным
наименованием. Бланк   (штамп)   и  печать   Епархии могут содержать  религиозные символы.  Образец печати утверждается Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем) и письменно согласовывается Патриархом Московским и всея Руси, после чего может использоваться в деятельности Епархии.
8. Епархия имеет бланк (штамп) и печать со своим полным наименованием или религиозной символикой. Образец печати утверждается Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем).
 4 17. УставЕпархии с изменениями  (дополнениями) утверждается Патриархом Московским и всея Руси. 17. Устав Епархии с изменениями (дополнениями) принимается Священным Синодом Украинской Православной Церкви и утверждается Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем).
 5 19. Высшим (руководящим) органом управления Епархии является  Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, а в период между заседаниями Архиерейского Собора – Патриарх Московский и всея Руси и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем).Исполнительными органами Епархии являются Епархиальное собрание, а в период между его заседаниями -Епархиальный совет во главе с Епархиальным архиереем и  Епархиальное управление. 19. Высшим (руководящим) органом управления Епархии является Епархиальное собрание во главе с Епархиальным архиереем. В период между Епархиальным собранием органом управления Епархии является Епархиальный советво главе с Епархиальным архиереем.
 6 20. Епархиальный архиерей (митрополит, архиепископ или епископ) избирается (отстраняется от должности) Священным Синодом Украинской Православной Церкви, получая о том указ Митрополита Киевского и всея Украины (Местоблюстителя), который вступает в силу после получения кандидатом на должность Епархиального архиерея письменного благословения Патриарха Московского и всея Руси. 20. Епархиальный архиерей (митрополит, архиепископ или епископ) избирается (отстраняется от должности) Священным Синодом Украинской Православной Церкви, получая о том указ Митрополита Киевского и всея Украины (Местоблюстителя).
 7 22. В своейдеятельности Епархиальныйархиерейподотчетен Патриарху Московскому и всея Руси, Священному Синоду Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем). 22.    В своей деятельности Епархиальный архиерей подотчетен Священному Синоду Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины (Местоблюстителем).
 8 37. Финансовыми средствами Епархии распоряжается Епархиальный архиерей.Епархия вправе приобретать акции и иные ценные бумаги.Доходы от  предпринимательской деятельности Епархии направляются на реализацию целей и задач деятельности Епархии, предусмотренных настоящим Уставом.Епархия отчисляет финансовые средства на общецерковные нужды в соответствии с нормами, установленными Священным Синодом  Русской Православной Церкви. 38. Епархия отчисляет финансовые средства в бюджет Украинской Православной Церкви в размерах, определяемых Священным Синодом Украинской Православной Церкви.
 9 41. Имущество, принадлежащее Епархии и ее каноническим подразделениям на праве собственности или ином имущественном праве, является имуществом Русской Православной Церкви.   41. Имущество, принадлежащее Епархии и ее каноническим подразделениям на праве собственности или ином имущественном праве, является имуществом Украинской Православной Церкви в лице религиозной организации «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви».
10 42. Священный Синод Русской Православной Церкви устанавливает Единый порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом Епархии и ее канонических подразделений.  Критерии отнесения имущества Епархии и ее канонических подразделений к особо ценному движимому имуществу устанавливаются Священным Синодом Русской Православной Церкви.Епархия осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим Епархии на праве собственности или ином имущественном праве (в том числе продажу, передачу в аренду данного имущества)  на основе канонической и материальной подотчетности Патриарху Московскому и всея Руси, Митрополиту Киевскому и всея Украины (Местоблюстителю) и Священному Синоду Украинской Православной Церкви. 42. Священный Синод Украинской Православной Церкви устанавливает Единый порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом Епархии и ее канонических подразделений.Критерии отнесения имущества Епархии и ее канонических подразделений к особо ценному движимому имуществу устанавливаются Священным Синодом Украинской Православной Церкви.Епархия осуществляет владение, пользование и распоряжение  имуществом, принадлежащим Епархии на праве собственности или ином имущественном праве (в том числе продажу, передачу в аренду данного имущества) на основе канонической и материальной подотчетности Митрополиту Киевскому и всея Украины (Местоблюстителю) и Священному Синоду Украинской Православной Церкви.
 11 43. Епархия не вправе совершать сделки по распоряжению зданиями (строениями) храмов и часовен, а также особо ценным движимым имуществом богослужебного назначения (в том числе договоры купли-продажи, аренды, залога данного имущества), за исключением сделок по отчуждению (передаче) данных объектов в собственность (пользование) зарегистрированных на территории Российской Федерации канонических подразделений Епархии либо Русской Православной Церкви  на основании указа Епархиального архиерея либо распоряжения ПатриархаМосковского и всея Руси. 43. Епархия не вправе совершать сделки по распоряжению зданиями (строениями) храмов и часовен, а также особо ценным  движимым имуществом богослужебного назначения (в том числе договоры купли-продажи, аренды, залога данного имущества), за исключением сделок по отчуждению (передаче) данных объектов в собственность (пользование) канонических подразделений Епархии либо религиозной организации “Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви” на основании указа Епархиального архиерея либо распоряжения Священного Синода Украинской Православной Церкви.
 12 46. В случае ликвидации Епархии все имущество Епархии, принадлежащее ей на праве собственности, переходит в собственность канонического подразделения, определенного Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.  46. В случае ликвидации Епархии все имущество Епархии, принадлежащее ей на праве собственности, переходит в собственность Украинской Православной Церкви в лице религиозной организации “Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви”.

Просмотров: 3753