Pastorala La Naşterea Domnului A Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene arhipăstorilor, păstorilor, cinului monahal și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Pastorala La Naşterea Domnului
A Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene
Preafericitului Onufrie, Mitropolit al Kievului și a toată Ucraina
Arhipăstorilor, păstorilor, cinului monahal și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Hristos se naşte, slăviţi-L!

Din inimă vă felicit pe toţi: Arhipastori şi pastori iubitori de Dumnezeu, cuvioşi monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori, — cu marea şi luminoasa sărbătoare a Naşterii în trup a Domnului şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

În aceste zile de mare sfinţenie Sfânta Biserică Ortodoxă Ucraineană înalţă rugăciuni smerite, fiind cu cugetul la nemăsurata dragoste dumnezeiască, slăvindu-L pe Dumnezeu şi aducându-I mulţumiri pentru că a pogorât pe pământ, a primit firea omenească pentru mântuirea omenirii. Sfântul Grigore Neocesarianul spune că Dumnezeul cel Vechi de zile a devenit Prunc ca să ne facă pe noi fiii lui Dumnezeu; Cel care stă cu Slavă în Ceruri pentru noi a pogorât în ieslea dobitoacelor necuvântătoare; Cel fără de patimă, fără de trup, Cel necuprins este învelit în scutece ca să rupă  legăturile păcatului, în care s-a împotmolit omenirea.

În aceste zile luminate noi cu dragoste şi umilinţă ne amintim de binecuvântata noapte de la Betleem, când s-a săvârşit «marea taină a dreptei credinţe – arătarea lui Dumnezeu în trup» (1 Tim. 3, 16). Fiul lui Dumnezeu s-a născut noaptea ca să împrăştie noaptea păcatului în care a căzut omenirea şi să ne amintească că El,  Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, este «Lumina ce Adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume» (Ioan 1, 9), şi să ne amintească că El este Soarele Dreptăţii, sub care noaptea devine zi şi fără de care ziua se preface în noapte.

Cât de fericiţi erau păstorii de la Betleem, care ascultau cântările îngerilor: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!» (Luca 2, 14). Ei cu frică au intrat în peştera de la Betleem şi L-au văzut pe Prunc culcat în iesle, înfăşurat în scutece (Luca 2, 16). Mintea lor nu putea să cuprindă cu înţelegerea cele ce se întâmplau, dar datorită credinţei din inimile lor ei au înţeles că în faţa lor stă Cel care cândva din pământ l-a creat pe Adam şi Cel care acum din mădularele Preasfintei Fecioare Şi-a ţesut trup şi a pogorât acum pe pământ ca Noul Adam.

Păstorii datorită credinţei din inimile lor au înţeles că în faţa lor este Dumnezeul cel Fără de Început, Care a coborât pe pământ ca să mântuiască omenirea creată de El şi ca să biruie moartea cea necreată. (Ecl. 1, 13). Păstorii au înţeles că în faţa lor stă Păstorul cel Bun, Care «îşi pune sufletul pentru oile sale» (Ioan 10, 11), Care lasă turma de oi ca să caute oaia rătăcită  (Matei. 18, 12).

La Dumnezeiescul Prunc au venit şi cei trei Crai de la răsărit care I-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. Crailor le-a fost descoperită taina că în faţa lor stă «Arhiereul al bunătăţilor celor viitoare» (Evrei 9, 11) şi «Împăratul împăraţilor» (Apoc. 19, 16). Vestea că în lume a venit Împăratul (Matei 2, 2) l-a îngrijorat pe îngâmfatul împărat Irod, iar apoi, de-a lungul istoriei, această veste stârneşte îngrijorare la toţi cei care, asemenea lui Irod, sunt posedaţi de patima puterii. Iubitorii de putere nu doresc să aibă Împărat deasupra lor, deoarece în îngâmfarea lor ei cred că sunt mai buni ca ceilalţi. Iubitorii de putere nu înţeleg că puterea este o Cruce pusă pe umerii lor de Dumnezeu, ei cred că puterea este ceva ce poate fi obţinut prin efort propriu, prin orice mijloace, indiferent de aspectul moral. Iubitorii de putere, chiar dacă cred în Hristos, nu se supun lui Hristos, dimpotrivă, încearcă să-L impună pe Hristos să-i facă împăraţi pe pământ. Anume acest lucru îl doreau căpeteniile iudeilor de la Hristos-Mântuitorul. Când au auzit cuvintele Mântuitorului că Împărăţia Sa nu este din lumea aceasta, ei L-au urât pe Hristos şi L-au  răstignit.

Iubirea de putere este o medalie, de partea inversă a căreia se află lupta împotriva lui Dumnezeu. Iubirea de putere îi distruge pe cei care sunt orbiţi de ea, fie om mirean sau persoană cu rang duhovnicesc înalt.

Trebuie să ţinem minte acest lucru, dragi fraţi şi surori. Trebuie să ţinem minte că Fiul lui Dumnezeu a pogorât pe pământ să ne dăruiască Împărăţia veşnică, Împărăţia care nu e din această lume. Fiul lui Dumnezeu a creat Biserica care îl duce pe om la  Împărăţia veşnică înspre viaţa de veci. Biserica este trupul tainic al lui Hristos iar El, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este Capul Bisericii şi Marele Conducător. Toţi oamenii, fără excepţie, trebuie să se supună Bisericii, adică nu să conducă Biserica, ci să trăiască după legile Bisericii. Cel care întroduce legile iubirii de putere şi de violenţă în Biserică devine străin Bisericii, şi mai devreme sau mai târziu Harul lui Dumnezeu îl va arunca dincolo de pragul Bisericii.

Să nu se întâmple aşa ceva cu noi, căci Hristos s-a născut să ne unească în Adevăr, care este Hristos însăşi, pentru ca noi să învăţăm întru Hristos ce este voia lui Dumnezeu şi să îndeplinim voia Sa, deoarece în voia lui Dumnezeu este şi viaţa noastră.

Încă o dată vă felicit pe toţi, dragi fraţi şi surori, cu luminata sărbătoare a Naşterii lui Hristos, cu Noul An bisericesc şi cu sfânta sărbătoare a Arătării Domnului. Fie ca Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din trup şi s-a făcut Fiul Omului să ne binecuvânteze pe noi toţi, să binecuvânteze întreg poporul şi pământul Ucrainei. Fie ca Steaua de la Betleem să ne lumineze căile noastre pământene, ca noi să putem petrece zilele noastre pe acest pământ în pace, smerenie şi dragoste de aproapele, iar în cele veşnice să ne învrednicim să vieţuim în bucurie acolo unde este împărăţia Împăratului celui veşnic, Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Amin.

Smeritul
†ONUFRIE,
Mitropolit al Kievului și a toată Ucraina

Nașterea Domnului
2018/2019,
or. Kiev

Просмотров: 812

Залишити відповідь