Релігійний експерт попереджає про загрози, які несе новий законопроект № 5101

На розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) (реєстр. № 5101).

Цей проект пропонує доповнити ч. І ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», в якій говориться про припинення діяльності в судовому порядку релігійної організації “в разі встановлення судом фактів вчинення дій”, що трактуватимуться як “порушення суверенітету і територіальної цілісності держави”, “посягання на права і свободи” тощо.

Релігійний експерт, Голова Державного комітету у справах національностей та релігій у 2009–2010 роках Юрій Євгенович Решетніков для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ прокоментував цей законопроект.

Він зокрема пояснив, що проект пропонує доповнити частину першу статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» серед визначення підстав припинення діяльності у судовому порядку новим пунктом 5 такого змісту:

“5) у разі встановлення судом фактів вчинення релігійною організацією дій, спрямованих на: ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році”.

Як наголосив Юрій Решетніков, «вказані підстави є достатньо маніпулятивними».

«Як розпалювання релігійної ворожнечі можна, за бажання, трактувати будь-які критичні висловлювання щодо інших релігійних спільнот та їхнього вчення. Під посяганням на права і свободи – можна розуміти заклики до зміни гріховного способу життя тощо, під посяганням на здоров’я – наявні молитовні практики тощо, під порушенням рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та за іншими ознаками – наприклад, відмову від звершення церковних священнодій відносно людей, які не є вірними даної релігійної спільноти, відмову від працевлаштування у релігійних організації людей, що ведуть гріховний спосіб життя тощо. Приписи багатьох релігійних організацій передбачають чіткі обмеження щодо можливості бути священнослужителями особам з інвалідністю», — зазначив релігійний експерт.

Він також зауважив, що «попри те, що автори законопроекту керувалися своєю ненавистю відносно УПЦ, запропоновані ними підстави для припинення діяльності релігійної організації у судовому порядку можуть бути застосовані до значної кількості релігійних організацій інших віросповідань». 

«Відтак ухвалення зазначеного законопроекту є небезпечним і таким, що несе загрози для дотримання свободи совісті та діяльності релігійних організацій відповідно до внутрішніх настанов», — підсумував Ю. Решетніков.

Читайте наші новини у Тelegram: швидко, зручно і завжди у вашому телефоні!

Просмотров: 2277